การใช้ชีวิติของคนเราในทุกๆ วินาทีนั้น คุณเคยคิดบ้างหรือไม่ว่า ในอันดับต้นๆเลยเราต้องการอะไร การที่เรารับรู้ได้ถึง รูป รส กลิ่นเสียงได้นั้นจำเป็นที่จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ หนึ่งองค์ประกอบที่ผมจะกล่าวถึง นั่นก็คือ แสงสว่างที่ช่วยให้เราได้รับรู้ถึงการมองเห็นนั่นเอง และยังมีผลต่อระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิต.

      และแสงสว่างในวงการวิศวกรรมไทยก็เป็นอีกสายอาชีพหนึ่งที่น่าหลงใหลในกลุ่มของคนชอบ design ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงยังเป็นสายงานที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ศึกษามาทางด้านวิศวกรไฟฟ้า การออกแบบ ฯลฯ ที่กำลังมองหางาน เพราะงานที่เกี่ยวกับการออกแบบแสงสว่างนั้น มีน้อยคนที่ทำได้ บอกได้เลยว่าหาคนที่มีประสบการณ์มาทำงานยากมาก รวมทั้งมีน้อยสถาบันที่มุ่งเน้นและเปิดสอนหลักสูตรนี้อย่างจริงจัง แต่เราพร้อมที่จะช่วย แนะนำ ให้แนวทาง จัดหา สิ่งที่คุณต้องการ ที่เกี่ยวกับสายงานนี้ และสามารถนำไปใช้ และเกิดประโยชน์ต่อไป.

      นอกจากนี้เรายังมีสินค้าเกี่ยวกับแสงสว่าง และสินค้าในกลุ่มเพื่อการประหยัดพลังงานด้วย พร้อมจัดหาและให้คำปรึกษา

                                                                                                                                                          .... ปรัชญา
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE